PianoundervisningPianoundervisningen hos Pianoskole.no er inspirert av “Yamaha metoden” utviklet av Professor Eiza Itoh. Studentene lærer musikk på samme måte som de engang lærte å snakke. Dette bygger på tradisjonen fra Kodály, Dalcroze og Orff og tilpasses både nybegynnere og viderekommende enten de er barn eller voksne. Etter et grunnleggende pianokurs, velger elevene og studentene selv hvilken musikk de vil jobbe videre med. I dag spiller nærmere 100 elever og studenter hos Pianoskole.no

Høstsemesteret begynner vanligvis i slutten av august og avsluttes med julekonsert i desember. Vårsemesteret begynner vanligvis 2. uken i januar og avsluttes med sommerkonsert i midten av juni. Pianotimene varer 30 minutt og foregår vanligvis mellom kl. 13.00 og 19.30 en gang i uken. For å bidra til kontinuitet for elevene og bedre betingelser for lærerne, økes pianotimeprisen til 290.- for barn og 320.- for voksne fra høsten 2017. Pianoundervisningen faktureres samlet i starten av hvert semester og fungerer som et abonnement som løper til det sies opp senest innen 1. desember for vårsemester og 1. juni for høstsemesteret. Dette er nødvendig for å kunne gi ledige pianotimer til nye elever/studenter. Om avbestilling kommer for sent eller midt i et semester, må elevene betale for pianotimene til vi finner noen andre som kan overta pianotimen. Om elevene ønsker en prøvetime, må dette opplyses om på forhånd. Prisen for prøvetimer er den samme som for vanlige pianotimer og tillegges også vanlig administrasjonskostnad.

Om det er noe med pianoundervisningen som ikke fungerer tilfredsstillende, ber vi om at dette tas opp med læreren så snart som mulig. Dette er viktig for å sikre at eleven/studenten får best mulig tilpasset undervisning. Om de mistrives med pianoundervisningen vil vi forsøke å bytte lærer eller finne andre løsninger. Elever/studenter oppfordres til å delta på så mange pianotimer per semester som mulig, for å få størst mulig læringsutbytte. Det gis ikke fratrekk for avbestilte pianotimer. Om pianolærer ikke kan undervise og vi ikke finner vikar, vil manglende pianotime kompenseres i påfølgende semester. For å redusere fare for influensasmitte hos Pianoskole.no, ber vi alle om god hånd- og hostehygiene. Alle som kommer til pianoundervisning bes vaske hendene med såpe i minimum 30 sekunder rett før timen eller bruke desinfiseringsmiddel i minst 15 sekunder. Vi ber alle unngå å ta seg på munnen eller nesen og kun hoste i armhulen. Om du eller ditt barn blir syk, må den syke holdes borte fra undervisningen så lenge sykdommen pågår, men minst i 7 dager fra influensaen ble oppdaget. Om læreren finner det nødvendig kan eleven sendes hjem eller tilbake til SFO. Les mer om influensa hos Folkehelseinstituttet. Om elevene eller foreldrene påfører undervisninglokalene skade, må skaden dekkes av student eller foresatt. Alle som får pianoundervisning hos Pianoskole.no har samtidig aksepteret disse betingelsene.

Pianoskole.no har fortløpende opptak av nye elever og studenter. Sjekk hvilke dager og steder vi underviser og bestill pianoundervisning her.