Årets sommerkonsert blir på søndag 13. juni 2021 kl. 15.00 på nett direkte fra Festsalen på Ervingen i Kong Oscarsgate. Kjøp fellesbillett som enten kan brukes til oppmøte på Festsalen ihht. gjeldende antallsbegrensinger og smitteverntiltak eller digital deltakelse på Facebook.

Følg oss på https://www.facebook.com/pianoskolen/