Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

Ved luftveissymptomer: Alle som er syke bør holde seg hjemme. Dette gjelder nå ved nyoppståtte luftveissymptomer. Personer med milde luftveissymptomer / sykdomsfølelse skal ikke møte til pianoundervisning. Ta kontakt med pianolæreren minst 24 timer før pianotimen, for å høre om det er mulig med videoundervisning fra undervisningstedet.

Hoste- og håndhygiene: Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet, og vask hendene med såpe og vann eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel. Alle skal ha rene hender på pianoundervisningen.

Hånd- og hostehygiene: Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer. Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Se gjeldende råd fra myndighetene: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/regjeringen-stoere/andre-dokumenter/hod/2022/nasjonale-rad-og-anbefalinger/id2890588/  og  https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/smittevernrad-for-befolkningen/

 

Pianolærere

  • Skal følge gjeldende råd fra myndighetene, smittevernregler hos Pianoskole.no og hvert enkelt undervisningssted.
  • Vaske hendene før og etter undervisning og mat. Begrense håndhilsing og klemming.
  • Ha med desinfiseringsmiddel for håndhygiene og tørke over tangenter før/etter hver elev/student. Har ekstra munnbind tilgjengelig og bruke det ved behov.

Pianoskole.no – 26. april 2022.