Den storstilte innsatsen for å redusere spredningen av Covid-19 har gitt gode resultater i Norge. Vi ønsker å bidra til at denne gode utviklingen fortsetter og har sammenfattet råd for pianoundervisningen.

 

Syke personer eller de som er i karantene, skal ikke møte opp til pianoundervisning.

   • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Skal – selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse – ikke møte til pianoundervisning. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
    • Ta kontakt med pianolæreren for å høre om det er mulig med videoundervisning fra undervisningstedet.
   • Elever og ansatte med bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
   • Elever og ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
   • Foresatte med luftveissymptomer, i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte til pianoundervisning. Det må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
   • Følge myndighetenes pålegg om 10 dager karantene etter utenlandsopphold.

God hygiene

   • God hoste/håndhygiene og unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å redusere indirekte kontaktsmitte.
   • Alle elevene må ha med egen penn, samt bøker og noter som brukes i undervisningen.
   • Elevene må vaske/desinfisere hendene før pianotimen og etter hoste/nysing (som skyldes allergi).
   • Elevens mobiltelefon / nettbrett oppbevares i egen jakke/sekk under timen.
   • Pianolæreren har håndsprit tilgjengelig i undervisningsrommet og tørker over dørhåndtak, tangenter, bord og stol som har vært i bruk før/etter hver elev/student. Gir undervisningsrommet god utlufting ved behov.
   • Redusert kontakt mellom personer

 

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 

   • Alle oppholder seg med minst 1 meter avstand til hverandre.
   • Elevene venter med å gå inn på undervisningsrommet til forrige elev har kommet ut.Foreldre med barn som ikke trenger deres tilstedeværelse på pianotimen, bør helst vente utenfor skolen.

Om symtomer på luftveisinfeksjon oppstår i forbindelse med pianoundervisning.

  1. Den som antas syk får munnbinn og holder 2 meter avstand til andre. Læreren kontakter foreldrene og avtaler hvordan eleven kan hentes.
  2. Områder eleven har vært i kontakt med desinfiseres.
  3. Om læreren blir syk, varsles Pianoskole.no, de neste elevene og skolen undervisningen foregår på.
  4. Råd for videre oppfølging ligger på: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

Om en i elevens husstand er bekreftet med Covid 19.

 • Alle nærkontakter holdes i karantene i samsvar med råd fra helsemyndighetene.
 • Kontakter pianolæreren om behov for videoundervisning.

 

Pianolærere

 • Setter seg inn i og følger smitte rutinene som gjelder hos Pianoskole.no og på hver enkelt undervisningssted. Lærere med høyere risiko for alvorlig forløp av Covid 19 (inkl. høyt blodtrykk og diabetes), må ha legeerklæring.
 • Vasker hendene før og etter undervisning og før mat.
 • Bidra til minst 1 meters avstand mellom de som er tilstede på undervisningen. Slipper ut en elev før den neste kommer inn.
 • Unngår håndhilsing, klemming, bruk av ringer og håndsmykker på arbeidsplassen.
 • Har med desinfiseringsmiddel for håndhygiene og tørker over håndtak, tangenter, stol og bord som har vært i bruk før/etter hver elev/student.
 • Har munnbinn og hansker tilgjengelig i tilfelle noen får virussymtomer.
 • Etter opphold utenfor Norge, gjennomføre 10 dagers karantene. Kontakte kommunen for å høre om det er kapasitet til å bli Covid-19 testet før første pianotime.

Kilde: Norsk kulturskoleråd: https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole

Pianoskole.no – 27. mai 2020.