Avstand bidrar best til redusert smittespredning mellom mennesker. Om dette ikke er mulig, vil riktig bruk av munnbind være et alternativ. Les hvordan munnbind brukes riktig hos Folkehelseinstituttet og se denne videoen fra NRK.

Så for å bidra til redusert smittefare, vil pianolærerne i Pianoskole.no benytte munnbind. Vi oppfordrer samtidig de elevene, studentene og foreldrene som kan bruke munnbind på en trygg måte om å gjøre det, slik at vi kan videreføre trygg pianoundervisning framover. 

Ber dessuten alle følge gjeldende smittevernregler:

Syke personer eller de som er i karantene, skal ikke møte opp til pianoundervisning.

   • Elever og ansatte med luftveissymptomer: Skal – selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse – ikke møte til pianoundervisning. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i ett døgn.
    • Ta kontakt med pianolæreren for å høre om det er mulig med videoundervisning fra undervisningstedet.
   • Elever og ansatte med bekreftet covid-19: Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
   • Elever og ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til person med bekreftet covid-19: Skal være i karantene. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.
   • Foresatte med luftveissymptomer, i karantene eller isolasjon: Skal ikke møte til pianoundervisning. Det må finne andre løsninger for følging og henting av barna.
   • Følge myndighetenes pålegg om 10 dager karantene etter utenlandsopphold.

God hygiene

   • God hoste/håndhygiene og unngå å ta seg i ansiktet med urene hender, er viktig for å redusere indirekte kontaktsmitte.
   • Alle elevene må ha med egen penn, samt bøker og noter som brukes i undervisningen.
   • Elevene må vaske/desinfisere hendene før pianotimen og etter hoste/nysing (som skyldes allergi).
   • Elevens mobiltelefon / nettbrett oppbevares i egen jakke/sekk under timen.
   • Pianolæreren har håndsprit tilgjengelig i undervisningsrommet og tørker over dørhåndtak, tangenter, bord og stol som har vært i bruk før/etter hver elev/student. Gir undervisningsrommet god utlufting ved behov.
   • Redusert kontakt mellom personer

 

Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. 

   • Alle oppholder seg med minst 1 meter avstand til hverandre.
   • Elevene venter med å gå inn på undervisningsrommet til forrige elev har kommet ut.Foreldre med barn som ikke trenger deres tilstedeværelse på pianotimen, bør helst vente utenfor skolen.

Om symtomer på luftveisinfeksjon oppstår i forbindelse med pianoundervisning.

  1. Den som antas syk får munnbinn og holder 2 meter avstand til andre. Læreren kontakter foreldrene og avtaler hvordan eleven kan hentes.
  2. Områder eleven har vært i kontakt med desinfiseres.
  3. Om læreren blir syk, varsles Pianoskole.no, de neste elevene og skolen undervisningen foregår på.
  4. Råd for videre oppfølging ligger på: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus

Om en i elevens husstand er bekreftet med Covid 19.

 • Alle nærkontakter holdes i karantene i samsvar med råd fra helsemyndighetene.
 • Kontakter pianolæreren om behov for videoundervisning.

 

Pianolærere

 • Setter seg inn i og følger smitte rutinene som gjelder hos Pianoskole.no og på hver enkelt undervisningssted.
 • Vasker hendene før og etter undervisning og før mat.
 • Bruker munnbind og bidra til minst avstand mellom de som er tilstede på undervisningen. Slipper ut en elev før den neste kommer inn.
 • Unngår håndhilsing, klemming, bruk av ringer og håndsmykker på arbeidsplassen.
 • Har med desinfiseringsmiddel for håndhygiene og tørker over håndtak, tangenter, stol og bord som har vært i bruk før/etter hver elev/student.
 • Har ekstra munnbinn og hansker tilgjengelig i tilfelle noen får virussymtomer.
 • Etter opphold utenfor Norge, gjennomføre 10 dagers karantene. Kontakte kommunen for å høre om det er kapasitet til å bli Covid-19 testet før første pianotime.

Kilde: Norsk kulturskoleråd: https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole

Pianoskole.no – 19. januar 2021.