Pianoundervisningen hos Pianoskole.no er inspirert av “Yamaha metoden” utviklet av Professor Eiza Itoh. Studentene lærer musikk på samme måte som de engang lærte å snakke. Dette bygger på tradisjonen fra Kodály, Dalcroze og Orff og tilpasses både nybegynnere og viderekommende enten de er barn eller voksne. Etter et grunnleggende pianokurs, velger elevene og studentene selv hvilken musikk de vil jobbe videre med. I dag spiller nærmere 100 elever og studenter hos Pianoskole.no

Høstsemesteret begynner vanligvis i slutten av august og avsluttes med julekonsert i desember. Vårsemesteret begynner vanligvis 1. uken i januar og avsluttes med sommerkonsert i midten av juni. Pianotimene varer 30 minutt og foregår vanligvis mellom kl. 14.30 og 20.00 en gang i uken. Prisen per gang er 390.- for barn og 400.- for voksne, mens semesteravgiften er 500.- per person fra høsten 2024. Pianoundervisningen faktureres samlet i starten av hvert semester og fungerer som et abonnement som løper til det sies opp senest innen 1. desember for vårsemester og 1. juni for høstsemesteret til post@pianoskole.no. Dette er nødvendig for å kunne gi ledige pianotimer til nye elever/studenter. Om avbestilling kommer for sent eller midt i et semester, må elevene betale for pianotimene til vi finner noen andre som kan overta pianotimen. Om elevene ønsker en prøvetime, må dette opplyses om på forhånd. Prisen for prøvetimer er den samme som for vanlige pianotimer.

Øvelse gjør mester. Snakk med pianolæreren om hvordan eleven best øver hjemme på pianoet. Vanligvis bedre å spille igjennom stykkene tre ganger per dag eller 3 ganger i uken, enn å sette en fast tidsramme. For å få størst læringsutbytte oppfordres elever og studenter til å delta på så mange pianotimer per semester som mulig. Det gis ikke fratrekk for avbestilte pianotimer eller sykdom. Ber allikevel om at dere sender SMS til pianolæreren ved fravær, så de er informert. Om pianolæreren er syk og timen må avlyses blir pianotimen gjentatt senere eller trukket fra på faktura for neste semester.

Om det er noe med pianoundervisningen som ikke fungerer tilfredsstillende, ber vi om at dette tas opp med læreren så snart som mulig. Dette er viktig for å sikre at eleven/studenten får best mulig tilpasset undervisning. Om de ikke trives med pianoundervisningen, vil vi forsøke å gjøre endringer eller bytte lærer.

For å redusere fare for influensasmitte hos Pianoskole.no, ber vi alle om god hånd- og hostehygiene. Alle som kommer til pianoundervisning bes vaske hendene med såpe i minimum 30 sekunder rett før timen eller bruke desinfiseringsmiddel i minst 15 sekunder. Vi ber alle unngå å ta seg på munnen eller nesen og kun hoste i armhulen. Om du eller ditt barn blir syk, må den syke holdes borte fra undervisningen så lenge sykdommen kan medføre smittefare. Om læreren finner det nødvendig kan eleven sendes hjem eller tilbake til SFO. Les mer om forebygging mot influensa hos Folkehelseinstituttet. 

Alle som bestiller pianoundervisning godtar å bli påmeldt nyhetsbrev for Pianoskole. De kan selv melde seg av om dette er ønskelig. Les vår personvernerklæring her. Alle som får pianoundervisning hos Pianoskole.no har samtidig aksepteret disse betingelsene.

Pianoskole.no har fortløpende opptak av nye elever og studenter. Sjekk hvilke dager og steder vi underviser og bestill pianoundervisning her.